Willwerscheid in de Kondelwald

440 m boven NAP, 68 inwoners, 246 ha


Willwerscheid ligt aan de zuidelijke uitloper van de smalle heuvelrug tussen Grünewald en Kondelwald bij de noordelijke helling van de 442 m hoge Schrackberg.

Deze heuvel in de Eifel wordt omring door de dalen van twee beken: de Sammetbach in het oosten en de Demichbach in het zuiden.

Te midden van weiden, akkers en bossen ligt hier het plaatsje Willwerscheid met zijn landelijke structuur, startpunt voor wandelingen door de zuidelijke Vulkaan-Eifel.

Een goed opgezet netwerk van wandelpaden door de omliggende bossen biedt uitstekende mogelijkheden om van bos en natuur te genieten.

Willwerscheid is een gemeente in het district Bernkastel-Wittlich en behoort tot het gemeentelijke gewest Kröv-Bausendorf.

Niet ver van de rand van het gemeentelijke grondgebied loopt de autosnelweg Trier-Koblenz.

 


Historische wetenswaardigheden over Willwerscheid

Op het grondgebied van Willwerscheid bevindt zich in het district Thommen (Latijns tumulus = grafheuvel) een grafcomplex dat vermoedelijk tot een Romeinse bewakings- en seinpost behoorde die op een heuvel naast de heerbaan Trier-Andernach stond.

Het te midden van bossen gelegen dorpje duikt voor het eerst in 1507 in een oorkonde onder de naam Wulfferscheidt op.
In 1569 wordt het dan Wilwersc
hit genoemd.

Het ontstaan hiervan gaat terug op de periode van ontginning in de 12e eeuw.

Meer informatie over deze middeleeuwse plaats is te vinden in het Willwerscheider Weistum van de abdij Springiersbach van 1507.
Hieruit blijkt dat de abt van dit klooster de enige land-, leen- en gerechtsheer van Willwerscheid was.
In 1425 probeerden de leenmannen zich te bevrijden van de grondheerlijkheid van de abdij. Dit mislukte echter voor de bevoegde rechtbank. De voogdij (rechtsmacht) droeg de abdij op de graven van Manderscheid over aan wie de leenmannen voogdijbelasting moesten betalen.

Volgens een register van de bezittingen van de abdij uit 1789 was de grond in Willwerscheid als erfleen aan zeven families gegeven. Hiervan inde de abdij jaarlijks in totaal maar 63 rijksdaalders.

Met de intocht van de Fransen in 1794 kwam er een einde aan de heerschappij van Springiersbach in Willwerscheid. De onderdanen van de abdij werden vrije burgers op eigen grond. Het dorp kwam als zelfstandige gemeente in 1800 onder de mairie Neuerburg en in 1816 onder de gelijknamige gemeente te vallen.

Vanaf 1794 stond Willwerscheid dus onder Franse heerschappij en in 1815 werd de plaats op het Congres van Wenen aan het Koninkrijk Pruisen toegewezen.
Sinds 1946 maakt deze plaats deel uit van de toentertijd nieuw gevormde deelstaat Rijnland-Palts.

 


Monumenten in en rond Willwerscheid

  • Dorfstraße: katholieke filiaalkerk St. Donatus; zaalgebouw met twee assen, jaartalaanduiding 1832

  • ten zuidoosten van de bebouwde kom bij de Bedelberg: zogenaamd "Schrackkreuz"; barok kruis op pilaar, zandsteen, piëtareliëf, jaartalaanduiding 1711
  • ten zuidwesten van de bebouwde kom aan de weg naar Hasborn: wegkapel; gebouw met pleisterwerk en vakwerkgevel, jaartalaanduiding 1863
  • ten zuidwesten van de bebouwde kom aan de weg naar Hasborn, bij een onverharde landweg: heilig huisje; muurblok met pleisterwerk, 18e of 19e eeuw